bytom => szombierkiW roku 1869 uruchomiono w Szombierkach najnowocześniejszą wówczas na Górnym Śląsku kopalnię węgla kamiennego Hohenzollern (pierwszy w Europie podziemny elektrowóz - 1883).
W latach I wojny światowej (1914-1918) występował niedobór załogi, gdyż jej część powołano do wojska. Dla silnego związania załogi z kopalni± budowano dla niej domy mieszkalne. Pierwsze osiedle górnicze miało 143 mieszkania i nazywało się Zgorzelec
Po roku ’89, nastąpił regres przemysłu wydobywczego, zauważalny przez coraz mniejsze wydobycie węgla i zastój w rozwoju infrastruktury dzielnicy. Kopalnia "Szombierki" w ramach restrukturyzacji górnictwa została połączona 1 września 1993 r. z kopalnią "Centrum" w Bytomiu, co zapoczątkowało jej koniec. Który obserwujemy do dzisiaj.

Brak komentarzy: