bytom => szombierki

W roku 1869 uruchomiono w Szombierkach najnowocześniejszą wówczas na Górnym Śląsku kopalnię węgla kamiennego Hohenzollern (pierwszy w Europie podziemny elektrowóz - 1883).


Po roku ’89, nastąpił regres przemysłu wydobywczego, zauważalny przez coraz mniejsze wydobycie węgla i zastój w rozwoju infrastruktury dzielnicy. Kopalnia "Szombierki" w ramach restrukturyzacji górnictwa została połączona 1 września 1993 r. z kopalnią "Centrum" w Bytomiu, co zapoczątkowało jej koniec. Który obserwujemy do dzisiaj.

Brak komentarzy: