H.I.A. => Harmony AngelSłowo na niedzielę:

Radykalne zmiany opinii publicznej to wynik hipnozy wywołanej przez środki masowego przekazu.


— George Orwell