MIKOŁÓW - RYNEK

Jak co miesiąc targ staroci. Kilka fotografii z listopadowej edycji. Aura pozwoliła rozstawić się sprzedającym jeszcze na rynku.