...W sprawie późniejszych penzyji - Warszawa. ;)

zdjęcia z albumu "polski węgiel"
.
.
. >>

Brak komentarzy: